Mardin Valiliği
Mardin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mardin Valiliği
Mardin Valiliği
HİZMET BİNAMIZ
Müdürlüğümüz Hizmet Binası; Zemin+4 Katlıdır. Brüt 7187 m2  Arsa Üzerinde (Brüt 3606 m2 si Kapalı Alan) Kuruludur.
Zemin : Laboratuvar ,Çok amaçlı salon, Evrak Kayıt ve  Arşiv Odaları ile Kazan dairesi.
1. Kat :  Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları Destek  Şb.Md. ile ÇED ve Çevre İzinleri Şb.Md. ve Çevre Yönetimi ve Denetimi  Şb.Md. büroları
2. Kat : Yönetim , Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü, Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü ve Bilgi İşlem büroları.
3. Kat : Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü , Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü büroları ile İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü büroları.
4. Kat : Milli Emlak Müdürlüğü Büroları ve Yetkili Sendika Bürosu.
Adres : 13 Mart Mahallesi, Emniyet Caddesi,  Artuklu/ MARDİN