Mardin Valiliği
Mardin Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Mardin Valiliği
Mardin Valiliği
Etüt raporları

-Mardin Midyat İlçesi Işıklar Mahallesi 380 ada 120,17,18 ve 39 parsellerde "Organize Sanayi Bölgesi Alanı" işi için imara esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 03.08.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Rapor Tarama

-------------------------------------------------------------------------------

-Mardin İli Artuklu İlçesi Savurkapı Mah. 670 Ada 4 Parselde İmar planına esas Jeolojik Jeoteknik etüt raporu 05.08.2021 tarihinde onaylanmıştır.

-Mardin İli Dargeçit İlçesi sınırları içerisinde kalan 140 Dönümlük alanda imara esas hazırlanan Jeolojik- Jeoteknik etüt raporu 09.09.2021 tarihinde onaylanmıştır.

-Mardin İli Derik İlçesi Tepebağ Mah. 137 Ada 3 ve 5 parsellerde imar planına esas hazırlanan Jeolojik- Jeoteknik etüt raporu 09.09.2021 tarihinde onaylanmıştır.