Mardin Valiliği
Mardin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Mardin Valiliği
Mardin Valiliği

Anız Yangınları Hakkında Duyuru

17 Haziran 2019
Anız Yangınları Hakkında Duyuru

Tarımsal üretimde birim alanda daha fazla ve kaliteli verim almak amacıyla gerek üretim tekniklerinde gerek makinalı tarımda, tarımsal faaliyetlerin önemli ivme kazandığı bilinmektedir. Azalan sayılarda da olsa hasat sonrası anızların yakıldığı veya yaktırıldığı tespit edilmektedir. Verim artışının sürdürülebilirliği ise ancak doğaya zarar vermeyecek şekilde eldeki kaynakların bilinçli kullanılması ile mümkündür.

Anız yakılması sonucu çevrede yaşayan tüm canlılar zarar görmekte olup, başlıca zararları şunlardır;

Anız yakma ile toprağın doğal yapısı bozulmakta ve verimliliği düşmektedir. Arazilerde birçok faydalı yılan, atmaca ve böceğin zarar görmesine neden olmaktadır. Yoğun duman trafik kazalarına ve uçak seferlerinin iptal edilmesine neden olur. Elektrik direklerine zarar verir. Anız yangınları ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulur, verimliliği önemli oranda azalır. Anız yangınları, orman alanlarına sıçrayarak büyük zararlar verebilir. Anız yangınları konusunda yapılan araştırmalar, en fazla toprak kayıplarının anız yakılan tarlalarda olduğunu göstermiştir.

Valiliğimizin 25/06/2013 tarihli ve 2013/111 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile anız yakılması yasaklanmıştır.

31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre kanun Uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin Tebliğ’in (2018/1) (l) bendi : “Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 60,11 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.” hükmü gereği anız yakma fiilini işleyenler hakkında İdari Para Cezası verilir.

Çiftçilerimizin hem kendi hem de ülke menfaatleri açısından bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur. Anız yangınına karşı kırsal alanda 156 Jandarma, İl içinde 155 Polis ve yangın söndürme için ise 110 İtfaiye ihbar hatlarını arayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır