Mardin Valiliği
Mardin Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Mardin Valiliği
Mardin Valiliği

ANIZ DUYURUSU - VALİLİK TEBLİĞİ ve GENELGESİ

29 Mayıs 2020
ANIZ DUYURUSU

Tarımsal üretim tekniklerinde gerek makinalı tarımda, tarımsal faaliyetlerin önemli ivme kazandığı bilinmektedir. Azalan sayılarda da olsa hasat sonrası anızların yakıldığı veya yaktırıldığı tespit edilmektedir. Verim artışının sürdürülebilirliği ise ancak doğaya zarar vermeyecek şekilde eldeki kaynakların bilinçli kullanılması ile mümkündür.
Anız yakılması sonucu çevrede yaşayan tüm canlılar zarar görmekte olup, başlıca zararları şunlardır;
? Anız yakma ile toprağın doğal yapısı bozulmakta ve verimliliği düşmektedir.
? Arazilerde birçok faydalı yılan, atmaca ve böceğin zarar görmesine neden olmaktadır.
? Yoğun duman trafik kazalarına ve uçak seferlerinin iptal edilmesine neden olmaktadır.
? Elektrik direklerine zarar vermektedir.
? Anız yangınları ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulup, verimliliği önemli oranda azalmaktadır.
? Anız yangınları konusunda yapılan araştırmalar, en fazla toprak kayıplarının anız yakılan tarlalarda olduğunu göstermiştir.
? Anız yangınları, orman alanlarına sıçrayarak büyük zararlar verebilmektedir.
Bu doğrultuda;Valiliğimizin 25/06/2013 tarihli ve 2013/111 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile anız yakılması yasaklanmıştır. Yangına sebep olanlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak 2020 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 2020/1 no’lu 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin Tebliği ile yeniden değerleme oranları dikkate alınarak güncellenmiş olup,2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (I) bendi uyarınca “Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara 2020 yılında her dekar için 73,68 TL idari para cezası verilir” hükmü ile Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır hükmüne istinaden yasal işlem yapılacaktır.

-VALİLİK TEBLİĞİ

-VALİLİK GENELGESİ


Dokümanlar
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır